-   Česky   -   Latinsky   -


 Cambarellus patcuarensis
Latinsky: Cambarellus patcuarensis syn. Cambarellus patzcuarensis
Česky: oranžová forma: Rak mexický zakrslý var. Orange, Orange mini rak
přírodní forma: Rak mexický zakrslý s označením "chocolade", "schoko"
Slovensky: rak zakrslý
A. oranžová:
A. přírodní:
Německy:
Mexican dwarf crayfish, Mexican dwarf orange crayfish, Cambarellus patcuarensis Orange, CPO
Cambarellus patzcuarensis sp. Black, CPB,
Gestreifte Zwergflusskrebs, Oranger Zwergflusskrebs
Čeleď: Cambaridae
Původ: Mexiko, stát Michoacán. Nominálně ve výšce 2 000 mnm v bezodtokovém jezeru Pátzcuaro (Lago de Pátzcuaro). Dále v pramenech Chapultepec, Opopeo a Tzurumutaro. V podmínkách 15 - 25 °C, 9 pH, 12,5 - 18 ° dGH, vodivost asi 800 μS.
Velikost: 4 - 5 cm, včetně klepet
Teplota: 22 - 24 °C
Kyselost: 6 - 8 pH
Tvrdost: 10 - 15° dGH
Popis: Tělo malé, barva přírodní formy je modrá, šedá a nebo hnědé barvené variace, u některých jedinců i pruhy či tečky. Hnědá barva má prodejní název spojený s čokoládou - schoko.
Zrod chovatelské formy oranžové barvy má pravděpodobně na svědomí holandský chovatel Juan Carlos Merino.
Potrava: Podrobný rozbor krmení.
Pohlaví: Samice mají menší klepeta a větší zadeček, samci naopak.
Podrobnější rozbor.
Chov: Rak je zařazen do Červeného seznamu ohrožených druhů.
Oranžoví ráčci jsou dnes běžně chováni v akváriu. Je to malý druh, který neničí akvarijní rostliny, a při dobrém krmení si nevšímá ani malých rybek a to ani potěru. Při dostatku potravy lze odchovávat mladé ráčky ve společnosti dospělých. Postačí 30 litrů na jeden pár, za předpokladu dostatečného množství úkrytů. Filtrační zařízení je potřeba dobře zabezpečit proti možnosti nasátí ráčků. U raků je zvýšená citlivost na hnojiva a jiné látky v nádrži.
Odchov: Samička snáší vajíčka 24 hodin po oplození, bývá jich okolo 10 - 60 a v jedné sezóně může mít i více snůšek. Následujících asi 14 - 30 dnů (dle teploty vody) pak nosí vejce na těle. V tomto období je třeba chovat se k ní velice ohleduplně, protože poplašená samička často reaguje na stres a rušení odhozením vajíček. Je-li vejce jsou bílé nebo nažloutlé, je oplodněné. Mláďata opouští matku při velikosti 3 mm.
Rozmnožování: Páří se tak, že samečk otočí samičku na záda a vloží spermie poblíž samičina pohlaví. Ráčata jsou schopna reprodukce od 3 měsíců. Rak se dožívá přibližně 18 měsíců.
Odkazy: Nachází se na Červeném seznamu IUCN
Článek v časopisu Akvárium č. 18.
Fotografie: Hledat Cambarellus patcuarensis s pomocí Google, PicSearch, Windows Live, Yahoo, Centrum, Atlas

Zobrazí fotografe Zobrazení fotografií raka Cambarellus patcuarensis 

Filo


 © Raci.kvalitne.cz | email | přihlásit se | hledat | 0.002 s.


náhodně generovaná reklama