-   Česky   -   Latinsky   -


 Astacus leptodactylus
Latinsky: Astacus leptodactylus, syn. Pontastacus leptodactylus
Česky: rak bahenní
Slovensky: rak bahenný
Anglicky:
Německy:
Danube crayfish, Galician crayfish
Galizischer Sumpfkrebs, Europäischer Sumpfkrebs, Schmalscherenkrebs
Čeleď: Astacidae
Původ: Původně obýval úmoří Černého Kaspické moře. Do západní Evropy se dostal v 18. stol. po nových kanálech spojujících Volhu a Dunaj. Dále řekami ústícími do Oněžského a Ladožského jezera. Poté se přesunul i do Baltského úmoří. K nám byl rak bahenní dovezen v roce 1892 po epidemiích račího moru z Polska (Haliče) Teď je nejvíce rozšířeným rakem v Evropě.
Vyhovují mu více stojaté (i silně zabahněné) nebo velmi pomalu tekoucí vody.
Velikost: max 30 cm, obvykle 15 cm
Teplota: 10 - 22 °C
Kyselost: 6 - 7 pH
Tvrdost: 7 - 8,7° dGH
Popis: Tělo delší a užší ale masivní. Silně trnitá hlavohruď, středně nazelenalého, žlutohnědéoh až světlehnědého zbarvení. Zespoda je pak světle žlutá barva. Velmi štíhlá klepeta (leptodactylus = "štíhloprstý") bez zubů na ostří, ze spodní strany světle žlutá. Povrch klepet je drsný. Dlouhé a úzké a špičaté rostrum a dva páry postorbitálních lišt. Oproti jiným našim rakům má hroty po stranách jednotlivých článků zadečku.
Stává se objetí "račího moru" = plíseň Aphanomyces astaci.
Potrava: Rostliny s obsahem vápníku jako je vodní mor, růžkatec, rdest, stolístek. Také žere drobné plže a mršiny. Podrobný rozbor krmení.
Pohlaví: Samice mají menší klepeta a větší zadeček, samci naopak.
Podrobnější rozbor.
Chov: Rak je zákonem č. 114/92 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/92 Sb. zařazen do kategorie ohrožených druhů živočichů.
Stačí povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody, tj. většinou referátu životního prostředí. V povolení musí být obsaženy i podmínky manipulace apod. Záchranné chovy se řídí dalšími podmínkami podle vyhlášky 395/1992 Sb.
Oproti raku říčnímu vykazuje vyšší odolnost proti organickému znečištění a menší nároky na kyslík rozpuštěný ve vodě.
Odchov: Jen v záchranných chovech.
Rozmnožování: Páří se na podzim, obvykle v říjnu a listopadu, při teplotě 5 °C. Samice poté v rozmezí 2 až 45 dní vyklade vajíčka (až 300) na pleopody. V květnu až červnu se líhnou ráčata. V tomto období samice často nepřijímají potravu. Ráčata jsou schopna reprodukce od 3 let. Rak se dožívá přibližně 20 let.
Může se křížit s rakem říčním.
Odkazy: Mapa rozšíření v ČR podle biolib.cz
Fotografie: Hledat Astacus leptodactylus s pomocí Google, PicSearch, Windows Live, Yahoo, Centrum, Atlas
nebo Pontastacus leptodactylus s pomocí Google, PicSearch, Windows Live, Yahoo, Centrum, Atlas

Zobrazí fotografe Zobrazení fotografií raka Astacus leptodactylus 

Filo


 © Raci.kvalitne.cz | email | přihlásit se | hledat | 0.003 s.


náhodně generovaná reklama